ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αστική Διανομή σε όλη την Λέσβο (Μυτιλήνη)

Αστική Διανομή σε όλη την Λέσβο (Μυτιλήνη).

Η Μεταφορική Καλλονής Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αστικής διανομής στη Μυτιλήνη και σε όλη τη Λέσβο, καθώς και παραδόσεις σε απομακρυσμένα σημεία όταν αυτό απαιτείται. Ανεξάρτητα από το είδος του φορτίου και από το σημείο παράδοσης, με ιδιόκτητο στόλο άνω των 15 οχημάτων αστικής διανομής, φροντίζουμε για την εντός 24 hrs “door-to-door” παράδοση των εμπορευμάτων σας.

Η πολυετής μας εμπειρία, η γεωγραφική θέση των υποκαταστημάτων μας αλλά και το ευρύ δίκτυο διανομής της εταιρείας μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε μαζί την καλύτερη λύση οδικής μεταφοράς και αστικής διανομής των εμπορευμάτων σας. Η δυνατότητα προσωρινής αλλά και μακροχρόνιας αποθήκευσης των εμπορευμάτων στα υποκαταστήματα μας προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία στις παραδόσεις προσαρμοσμένη πάντα στις απαιτήσεις του πελάτη.