ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αστική Διανομή σε όλη την Λέσβο

Αστική Διανομή σε όλη την Λέσβο.

Η Μεταφορική Καλλονής Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αστικής διανομής σε όλη τη Λέσβο. Ανεξάρτητα από το είδος του φορτίου και από το σημείο παράδοσης, με ιδιόκτητο στόλο άνω των 15 οχημάτων , φροντίζουμε για την εντός 24 hrs “door-to-door” παράδοση των εμπορευμάτων σας.

Η πολυετής μας εμπειρία, η γεωγραφική θέση των υποκαταστημάτων μας αλλά και το ευρύ δίκτυο διανομής της εταιρείας μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε μαζί την καλύτερη λύση οδικής μεταφοράς και αστικής διανομής των εμπορευμάτων σας. Η δυνατότητα προσωρινής αλλά και μακροχρόνιας αποθήκευσης των εμπορευμάτων στα υποκαταστήματα μας προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία στις παραδόσεις προσαρμοσμένη πάντα στις απαιτήσεις του πελάτη.