Αστική Διανομή

Η Μεταφορική Καλλονής προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες αστικής διανομής στη Μυτιλήνη, Λέσβο, και σε όλη τη Ελλάδα καθώς και παραδόσεις σε απομακρυσμένα σημεία όταν αυτό απαιτείται.