Η ΕΤΑΙΡΙΑ


Η Μεταφορική Καλλονής ΑΕ:

Ιδρύθηκε το 2001 από στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο των μεταφορών.

Εδρεύει  σε σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Καλλονή  της Λέσβου και διαθέτει υποκαταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εξυπηρετεί κάθε ανάγκη μεταφοράς στον άξονα Λέσβος – Αθήνα, Λέσβος – Θεσσαλονίκη και το αντίστροφο.

Απασχολεί περίπου 60 άτομα.

Διαθέτει ISO 9001:2008.

Επενδύει σε καινοτόμες υπηρεσίες και έχει ως στόχο την πλήρη παρακολούθηση των εμπορευμάτων από την στιγμή της παραλαβής μέχρι το τελικό στάδιο της παράδοσης.

 

Με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών αυτοκινήτων, με εξειδικευμένο προσωπικό και με τους νέους ιδιόκτητους χώρους 1.300 τμ είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς.

Εντοπίζουμε με επιτυχία τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε συνεργάτη μας και με γνώμονα αυτές εργαζόμαστε, φροντίζοντας παράλληλα με απόλυτο σεβασμό, τη διατήρηση της καλής εταιρικής του εικόνας.